ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Πλήρες σετ κοσκίνων κατά ΕΝ 933-2 (IMPACT, 2 σετ)

Πλήρες σετ σχαρών πλακοειδούς (IMPACT, τεμ. 14)

Αναλογικό παχύμετρο για μέτρηση δείκτη μορφής (TECNOTEST, τεμ. 1)

Συσκευή για μέτρηση συντελεστή ροής (MATEST, τεμ. 1)

Πλήρες σετ δοκιμής ισοδύναμου άμμου (IMPACT, τεμ. 1)

Πλήρες σετ δοκιμής κυανού του μεθυλενίου (MATEST, τεμ. 1)

Συσκευή Micro Deval, με φορτίο σφαιρών και κυλίνδρους για αδρανή και σκύρα (TECNOTEST, τεμ. 1)

Συσκευή Los Angeles, με φορτίο σφαιρών για αδρανή και σκύρα (IMPACT, τεμ. 1)

Συσκευή επιταχυνόμενης λείανσης PSV και μήτρες δοκιμίων (WESSEX, τεμ. 1, 10 μήτρες)

Συσκευή μέτρησης ολισθηρότητας – PENDULUM (WESSEX, τεμ. 1)

Συσκευή ελέγχου απότριψης αδρανών AAV και μήτρες δοκιμίων (WESSEX, τεμ. 1, 4 μήτρες)

Κώνος και ράβδος προσδιορισμού υγρασίας άμμου (TECNOTEST & IMPACT, τεμ. 2)

Δοχεία για προσδιορισμό φαινόμενου βάρους (MATEST, τεμ. 4)

Πυκνόμετρο για προσδιορισμό ειδικού βάρους (MATEST, τεμ. 3)

Εξοπλισμός μέτρησης βάρους στο νερό (TECNOTEST, τεμ. 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB