ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Συσκευή απασφάλτωσης (IMPACT, τεμ. 1)

Εξοπλισμός για δοκιμή υδρεμποτισμού-θλίψης (HUMBOLDT-IMPACT)

Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Χειροκίνητος κόπανος Marshall (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Μήτρες δοκιμίων Marshall (TECNOTEST, τεμ. 5)

Υδατόλουτρο δοκιμίων Marshall (TECNOTEST, τεμ. 1)

Συσκευή Multitester και εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων Marshall (VJ-TECH)

Αντλία κενού (ROBINAIR, τεμ. 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB