ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Συσκευή απασφάλτωσης (IMPACT, τεμ. 1)

Εξοπλισμός για δοκιμή υδρεμποτισμού-θλίψης (HUMBOLDT-IMPACT)

Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Χειροκίνητος κόπανος Marshall (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Μήτρες δοκιμίων Marshall (TECNOTEST, τεμ. 5)

Υδατόλουτρο δοκιμίων Marshall (TECNOTEST, τεμ. 1)

Συσκευή Multitester και εξοπλισμός θραύσης δοκιμίων Marshall (VJ-TECH)

Αντλία κενού (ROBINAIR, τεμ. 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom