ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστορικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ NAMALAB

Η NAMALAB Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Δομικών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 με έδρα την Αθήνα.

Προσωπικό
Προσωπικό NAMALAB

Το ανθρώπινο δυναμικό της NAMALAB Α.Ε., αποτελείται από έμπειρους Μηχανικούς, Γεωλόγους και Εργαστηριακούς επιστήμονες.

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις NAMALAB

Οι εγκαταστάσεις της NAMALAB A.E. στην Νέα Φιλοθέη περιλαμβάνουν χώρους σχεδιασμένους και εξοπλισμένους κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Εξοπλισμός
Εξοπλισμός εργαστηρίου NAMALAB

Το εργαστήριο διαθέτει καινούριο, σύγχρονο εξοπλισμό που προέρχεται από μεγάλους διεθνείς οίκους και συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα.

Διασφάλιση Ποιότητας
Διαπίστευση εργαστηρίου NAMALAB

Η NAMALAB A.E.είναι διαπιστευμένη από την ΕΣΥΔ ΑΕ, με αρ. πιστοποιητικού 850.

 

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία (άδεια) του ΥΠΥΜΕΔΙ / ΚΕΔΕ.

Ισολογισμός
Ισολογισμός NAMALAB

Οι ισολογισμοί της NAMALAB A.E. ανά έτος.