ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστορικό

Η NAMALAB Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Δομικών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 με έδρα την Αθήνα.

Εξοπλισμός
Εξοπλισμός εργαστηρίου NAMALAB

Το εργαστήριο διαθέτει καινούριο, σύγχρονο εξοπλισμό που προέρχεται από μεγάλους διεθνείς οίκους και συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα.

Προσωπικό
Προσωπικό NAMALAB

Το ανθρώπινο δυναμικό της NAMALAB Α.Ε., αποτελείται από έμπειρους Μηχανικούς, Γεωλόγους και Εργαστηριακούς επιστήμονες.

Διασφάλιση Ποιότητας
Διαπίστευση εργαστηρίου NAMALAB

Η NAMALAB A.E.είναι διαπιστευμένη από την ΕΣΥΔ ΑΕ, με αρ. πιστοποιητικού 850.

 

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία (άδεια) του ΥΠΥΜΕΔΙ / ΚΕΔΕ.

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις NAMALAB

Οι εγκαταστάσεις της NAMALAB A.E. στην Νέα Φιλοθέη περιλαμβάνουν χώρους σχεδιασμένους και εξοπλισμένους κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Ισολογισμός

Οι ισολογισμοί της NAMALAB A.E. ανά έτος.