ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Κυβική μήτρα δοκιμίου σκυροδέματος, 15x15x15cm (τεμ. 70)

Κυβική μήτρα δοκιμίου σκυροδέματος, 10x10x10cm (τεμ. 16)

Κυλινδρικές μήτρες σκυροδέματος, 15x30cm (TECNOTEST, τεμ. 8)

Πρισματική μήτρα δοκιμίων ενέματος (TECNOTEST, τεμ. 1)

Κώνος και ράβδος κάθισης σκυροδέματος (TECNOTEST & IMPACT, τεμ. 3)

Κώνος MARSH (TECNOTEST, τεμ. 1)

Θερμόμετρα σκυροδέματος (ETI, τεμ. 4)

Δεξαμενές συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος με ελεγκτή θερμοκρασίας ύδατος, θερμαντήρα & αντλία ανάδευσης (TECNOTEST & IMPACT, τεμ. 7)

Καταγραφικό θερμοκρασίας – υγρασίας, 5 καναλιών (ΑΚΟ, τεμ. 1)

Καταγραφικό θερμοκρασίας, (ETI, τεμ. 7)

Συσκευή καπελώματος κυλινδρικών δοκιμίων Ø100mm (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 6)

Συσκευή μέτρησης αέρα σκυροδέματος (TESTING, τεμ. 1)

Συσκευή μέτρησης αέρα κονιάματος (TESTING, τεμ. 1)

Τράπεζα εξάπλωσης κονιάματος (TECNOTEST, τεμ. 1)

Τράπεζα εξάπλωσης αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος

V-funnel αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (MATEST, τεμ. 1)

Εξοπλισμός ελέγχου γεωμετρικών χαρακτηριστικών δοκιμίων (Σετ φίλλερ, μεταλλικός χάρακας επιπεδότητας, μεταλλική γωνιά κλπ.)

 

Εξοπλισμός μη-καταστροφικών δοκιμών

Συσκευή ελέγχου ακεραιότητας πασσάλων (PILETEST, τεμ. 1)

Συσκευή ανίχνευσης οπλισμού (PROCEQ, τεμ. 1)

Κρουσίμετρο σκυροδέματος (CONTROLS, τεμ. 1)

Συσκευή υπερήχων (CONTROLS, τεμ. 1)

Συσκευή μέτρησης pH

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom