ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο διαθέτει καινούριο, σύγχρονο εξοπλισμό, πλήρως αυτοματοποιημένο και συνδεδεμένο σε τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία του προσωπικού εγγυώνται την σωστή, γρήγορη και ποιοτική εκτέλεση των δοκιμών.

Οι συσκευές εκτέλεσης των δοκιμών προέρχονται από μεγάλους διεθνείς οίκους (IMPACT, VJ-TECH, GDS, CONTROLS, TECNOTEST, PROCEQ, TROXLER, SLOPE INDICATOR κα.) και συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα (EN, ISO, ASTM, AASHTO, BS και DIN).

Η λήψη, η επεξεργασία και η παρουσίαση των μετρήσεων των εργαστηριακών δοκιμών γίνεται με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, τα οποία είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου συντηρείται και διακριβώνεται βάση προγράμματος κατά ISO 17025.

Αναλυτικότερα ο εξοπλισμός:

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB