ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαστήριο διαθέτει καινούριο, σύγχρονο εξοπλισμό, πλήρως αυτοματοποιημένο και συνδεδεμένο σε τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία του προσωπικού εγγυώνται την σωστή, γρήγορη και ποιοτική εκτέλεση των δοκιμών.

Οι συσκευές εκτέλεσης των δοκιμών προέρχονται από μεγάλους διεθνείς οίκους (IMPACT, VJ-TECH, GDS, CONTROLS, TECNOTEST, PROCEQ, TROXLER, SLOPE INDICATOR κα.) και συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα (EN, ISO, ASTM, AASHTO, BS και DIN).

Η λήψη, η επεξεργασία και η παρουσίαση των μετρήσεων των εργαστηριακών δοκιμών γίνεται με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, τα οποία είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου συντηρείται και διακριβώνεται βάση προγράμματος κατά ISO 17025.

Αναλυτικότερα ο εξοπλισμός:

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom