ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι εγκαταστάσεις της NAMALAB A.E. στην  Αθήνα (περιοχή Νέας Φιλοθέης) περιλαμβάνουν χώρους σχεδιασμένους και εξοπλισμένους κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Η συνολική επιφάνεια καλύπτει γύρω στα 450τ.μ. και περιλαμβάνει

 - 250τ.μ. στεγασμένων χώρων εργαστηρίου

 - 100τ.μ. προστατευμένου υπαίθριου χώρου αποθήκευσης δειγμάτων

 - 100τ.μ. χώρου γραφείων

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.