ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Προσδιορισμός ποσοστού συμπύκνωσης με ραδιοϊσότοπα - Troxler

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διέλευσης, πλήρωσης (ρευστότητα)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

1/23

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ

Εδάφη

 • Δοκιμή φόρτισης εδαφών με πλάκα

 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και ποσοστού συμπύκνωσης
  με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Δοκιμή διηθητικότητας

 • Δοκιμή DCP

Σκυρόδεμα

 • Έλεγχος εργασιμότητας (δοκιμή κάθισης & εξάπλωσης)

 • Ικανότητας διέλευσης (δοκιμή με δοχείο L)

 • Ικανότητας πλήρωσης (ρευστότητα, δοκιμή με χοάνη V)

 • Αντίσταση στην απόμιξη (δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνιση)

 • Έλεγχος ακεραιότητας πασσάλων

Ασφαλτικά

 • Λήψη πυρήνων ασφαλτοτάπητα

 • Πυκνότητα ασφαλτομίγματος με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Oλισθηρότητα οδοστρώματος

Κτήρια

 • Λήψη πυρήνων σκυροδέματος

 • Δοκιμή κρουσιμέτρου

 • Έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους

 • Ανίχνευση οπλισμού με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη αεροδρομίων

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Γεωτεχνική έρευνα κατολίσθησης

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Για εργαστηριακο έλεγχο και γεωτεχνική μελέτη

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη αεροδρομίων

1/23

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚH ΕΡΕΥΝA

 • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

 • Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης SPT

 • Δοκιμές διαπερατότητας MAAG, LEFRANC, LUGEON
  (μέτρηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδάφους)

 • Πενετρομετρήσεις CPT

 • Ερευνητικα φρέατα

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικό Πιεζόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ρωγμόμετρο

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κλησιόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικό Πιεζόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

1/8

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Εγκατάσταση εξειδικευμένων γεωτεχνικών οργάνων και λήψη ειδικών μετρήσεων πεδίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, την ορθή λήψη αποφάσεων & την αποφυγή αστοχιών.

 • αποκλισιόμετρα

 • πιεζόμετρα

 • εξτενσιόμετρα

 • ρωγμόμετρα

 • μετρητές πίεσης

 

Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων