ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

press to zoom
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Προσδιορισμός ποσοστού συμπύκνωσης με ραδιοϊσότοπα - Troxler

press to zoom
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διέλευσης, πλήρωσης (ρευστότητα)

press to zoom
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

press to zoom
1/23

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ

Εδάφη

 • Δοκιμή φόρτισης εδαφών με πλάκα

 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και ποσοστού συμπύκνωσης
  με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Δοκιμή διηθητικότητας

 • Δοκιμή DCP

Σκυρόδεμα

 • Έλεγχος εργασιμότητας (δοκιμή κάθισης & εξάπλωσης)

 • Ικανότητας διέλευσης (δοκιμή με δοχείο L)

 • Ικανότητας πλήρωσης (ρευστότητα, δοκιμή με χοάνη V)

 • Αντίσταση στην απόμιξη (δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνιση)

 • Έλεγχος ακεραιότητας πασσάλων

Ασφαλτικά

 • Λήψη πυρήνων ασφαλτοτάπητα

 • Πυκνότητα ασφαλτομίγματος με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Oλισθηρότητα οδοστρώματος

Κτήρια

 • Λήψη πυρήνων σκυροδέματος

 • Δοκιμή κρουσιμέτρου

 • Έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους

 • Ανίχνευση οπλισμού με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη αεροδρομίων

press to zoom
ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Γεωτεχνική έρευνα κατολίσθησης

press to zoom
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Για εργαστηριακο έλεγχο και γεωτεχνική μελέτη

press to zoom
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη αεροδρομίων

press to zoom
1/23

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚH ΕΡΕΥΝA

 • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

 • Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης SPT

 • Δοκιμές διαπερατότητας MAAG, LEFRANC, LUGEON
  (μέτρηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδάφους)

 • Πενετρομετρήσεις CPT

 • Ερευνητικα φρέατα

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικό Πιεζόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

press to zoom
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ρωγμόμετρο

press to zoom
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κλησιόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

press to zoom
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικό Πιεζόμετρο Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

press to zoom
1/8

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Εγκατάσταση εξειδικευμένων γεωτεχνικών οργάνων και λήψη ειδικών μετρήσεων πεδίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, την ορθή λήψη αποφάσεων & την αποφυγή αστοχιών.

 • αποκλισιόμετρα

 • πιεζόμετρα

 • εξτενσιόμετρα

 • ρωγμόμετρα

 • μετρητές πίεσης

 

Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων