ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κλίβανοι ξήρανσης, χωρ. 120-400lt (Δ. Καπάνος-ELVEM, τεμ. 3)

Κλίβανος ξήρανσης 1100οC

Συσκευή φόρτισης 2000kΝ (VJ –TECH, τεμ. 1)

Συσκευή φόρτισης 2000kΝ (TECNOTEST, τεμ. 1)

Σύστημα εκτέλεσης δοκιμής θραύσης με μέτρηση παρομορφώσεων (ψηφ. μηκυνσιόμετρο, αισθητήρες strain gauges κλπ.)  (VJ – TECH, KYOWA)

Tραπεζοκόφτης δειγμάτων (Husqvarna)

Γεννήτρια 5KVA (Kraft)

Καροταρία λήψης δειγμάτων σκυροδέματος & ασφάλτου (DeWALT)

Ηλεκτρονικός ζυγός 160gr, 2500gr 4200gr, 30kg, ακρίβειας 0.001gr-1g (KERN, τεμ. 5)

Παχύμετρα (TECNOTEST, τεμ. 3)

Αναλογικά και ψηφιακά θερμόμετρα (τεμ. 3)

Ψηφιακά χρονόμετρα (CONTROLS, τεμ. 3)

Γωνιόμετρο

Ογκομετρικοί σωλήνες 10-250ml (ISOLAB, τεμ. 4)

Υγρασιόμετρα χώρου (SUPCO, τεμ. 2)

Σετ πρότυπων βαρών 1gr-2kg (ZWIEBEL)

GPS χειρός (GARMIN, τεμ. 2)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.