ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κάψες προσδιορισμού φυσικής υγρασίας (CONTROLS, τεμ. 50)

Εξοπλισμός προσδιορισμού ορίων υδαρότητας – πλαστικότητας (CONTROLS, τεμ. 2)

Γυάλινες κάψες (IMPACT, τεμ. 20)

Κάψες πορσελάνης (WITTEG, τεμ. 15)

Λύκηθοι, 250-500ml (Fisher Scientific, τεμ. 12)

Ογκομετρικοί σωλήνες, 1000ml (HIRSCHMANN, τεμ. 10)

Υδατόλουτρο για δοκιμή αραιομέτρου (τεμ. 1)

Εδαφικό πυκνόμετρο 151Η (CONTROLS, τεμ. 1)

Γενικός εξοπλισμός γεωτεχνικής μηχανικής (γουδί, ταψιά, λεκάνες, πλαστικά δοχεία)

Πλήρες σετ κοσκίνων, Ø300mm, κατά ASTM E-11 (IMPACT, τεμ. 19)

Σετ κοσκίνων, Ø300mm, κατά ASTM E-11 (TECNOTEST, τεμ. 6)

Πλήρες σετ κοσκίνων, Ø200mm, κατά ASTM E-11 (IMPACT, τεμ. 8)

 

Συσκευή τριαξονικής θλίψης εδαφών TriSCAN Standart 50kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Load cell 5kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Κελί τριαξονικής θλίψης με εξαρτήματα (VJ –TECH, τεμ. 3)

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και παροχής πίεσης και όγκου 3MPa/200cc (GDS, τεμ. 2)

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και παροχής πίεσης και όγκου 1MPa/200cc  (GDS, τεμ. 4)

Σύστημα αυτοματοποίησης, ελέγχου και καταγραφής μετρήσεων τριαξονικής δοκιμής (GDS)

 

Συσκευή διάτμησης (VJ –TECH, τεμ. 1)

Load cell 2.5kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Συσκευή οιδήμετρου διάτμησης (VJ –TECH, τεμ. 2)

Κελί στερεοποίησης (VJ –TECH, τεμ. 2)

Σύστημα αυτοματοποίησης, ελέγχου και καταγραφής μετρήσεων δοκιμής διάτμησης (MITUTOYO)

 

Συσκευή οιδήμετρου (VJ –TECH, τεμ. 8)

Κελί στερεοποίησης (VJ –TECH, τεμ. 8)

Κελί στερεοποίησης με μέτρηση υδατοπερατότητας (VJ –TECH, τεμ. 2)

Σύστημα αυτοματοποίησης, ελέγχου και καταγραφής μετρήσεων δοκιμής στερεοποίησης (MITUTOYO)

 

Συσκευή TriPLEX Multitester 50kN για ανεμπόδιστη θλίψη, CBR, Marshall (VJ –TECH, τεμ. 1)

Load cell 2.5kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Load cell 10kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Load cell 50kN (VJ –TECH, τεμ. 1)

Σύστημα αυτοματοποίησης, ελέγχου και καταγραφής μετρήσεων δοκιμής διάτμησης (VJ – TECH)

 

Ηλεκτρονικός κόπανος Proctor (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Χειροκίνητος κόπανος Proctor (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 1)

Μήτρα πρότυπου και τροπ. Proctor (CONTROLS, τεμ. 2)

Μήτρα CBR (CONTROLS, τεμ. 9)

 

Συσκευή σημειακής φόρτισης (IMPACT, τεμ 1)

Κρουσίμετρο ταξινόμησης βραχομάζας (CONTROLS, τεμ. 1)

Διάταξη θραύσης δοκιμής BRAZILIAN (Ε. Υφαντίδης, τεμ. 3)

 

Διάταξη φόρτισης εδαφών με πλάκα (IMPACT, τεμ 1)

Συσκευή προσδιορισμού επιτόπου συμπύκνωσης εδαφών με κώνο (IMPACT, τεμ 1)

Συσκευή προσδιορισμού επιτόπου συμπύκνωσης εδαφών με ραδιοϊσότοπα (TROXLER, τεμ 2)

Συσκευή Δυναμικής Πενετρομέτρησης DCP (IMPACT, τεμ. 1)

Κλισιόμετρο, 50m (SLOPE INDICATOR, τεμ. 1)

Μονάδα καταγραφής μετρήσεων πίεσης πόρων ηλεκτρικού πιεζομέτρου (SISGEO, τεμ. 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom