ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η NAMALAB Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Δομικών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 με έδρα την Αθήνα.

 

Αν και η δραστηριότητα της εταιρίας ξεκίνησε εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η NAMALAB ΑΕ έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες, να έχει αυξήσει το προσωπικό της και να είναι παρούσα στα σημαντικότερα έργα υποδομής της Ελλάδας.

 

Αποστολή μας είναι:

  • Να προσφέρουμε πλήρεις, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες γεωτεχνικών ερευνών, τεχνικών δοκιμών και ελέγχων.

  • Να αναγνωριζόμαστε ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον τομέα μας.

  • Να προσφέρουμε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στο προσωπικό μας.