ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός υδαρότητας Casagrande

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κοκκομετρική ανάλυση

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

press to zoom
1/25
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντοχή σε σημειακή φόρτιση

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου σε ασυνέχεια

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου

press to zoom
1/6
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή απότριψης αδρανών AAV

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή στίλβωσης αδρανών PSV

press to zoom
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή απότριψης αδρανών AAV

press to zoom
1/16

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • φαινόμενο βάρος εδάφους

 • ειδικό βάρος κόκκων

 • κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα & αερόμετρο

 • όρια Atterberg

 • περιεκτικότητα σε οργανικά

 

Δοκιμές συμπύκνωσης

 • προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης
  και μέγιστης ξηρής πυκνότητας (δοκιμή Proctor)

 • φέρουσα ικανότητα, δοκιμή CBR

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

 • τριαξονικές δοκιμές (UU, CD, CUPP)

 • άμεση διάτμηση (UU, CU, CD)

 

Δοκιμές συμπιεσομέτρου

 • δοκιμή στερεοποίησης

 • δοκιμή διόγκωσης

Δοκιμές διαπερατότητας

 • δοκιμή σταθερού φορτίου

 • δοκιμή μεταβλητού φορτίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • ειδικό βάρος και πυκνότητα

 • υδατοαπορροφητικότητα

 

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • μοναξονική θλίψη

 • σημειακή φόρτιση

 • θλίψη κατά γενέτειρα (Brazilian test)

 • διατμητική αντοχή ασυνεχειών

 • σκληρότητα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών για οδοστρωσία, σκυρόδεμα, κονίαμα

Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων

 • αντοχή σε φθορά (Micro Deval)

 • αντοχή σε θρυμματισμό (Los Angeles test)

 • δείκτης στίλβωσης (PSV)

 • δείκτης απότριψης (AAV)

 • ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία)

 • αντίσταση αδρανών σε θερμική καταπόνηση

 • αντοχή μητρικού πετρώματος

 • θλίψη διαστασιολογημένων λίθων

 • κάμψη διαστασιολογημένων λίθων

 

Προσδιορισμός φυσικών ιδιοτήτων

 • φαινόμενη πυκνότητα & κενά αδρανών

 • κοκκομετρική ανάλυση

 • προσδιορισμός παιπάλης αδρανών

 • πυκνότητα & υγρασία απορρόφησης

 • προσδιορισμός σβώλων αργίλου & εύθρυπτων κόκκων αδρανών

 • δείκτης μορφής

 • δείκτης πλακοειδούς

 • συντελεστής ροής

 • ισοδύναμο άμμου

 • κυανό του μεθυλενίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Δοκίμιο σκυροδέματος σε κυβική μήτρα

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Συντήρηση δοκιμίων

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη

press to zoom
1/9
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Μετρήσεις αντιολισθηρότητας

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Προσδιορισμός του ποσοστού ασφάλτου στο ασφαλτικό σκυρόδεμα

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall

press to zoom
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Μετρήσεις αντιολισθηρότητας

press to zoom
1/3

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή δοκιμίων σκυροδέματος σε θλίψη

Μελέτες σύνθεσης

 

Προσδιορισμός αεροπεριεκτικότητας σκυροδέματος

Έλεγχος πρόσμεικτων σκυροδέματος

Ποιοτικός έλεγχος κονιαμάτων & ειδικών κονιαμάτων ferrocement

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου

Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά

 

Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματων

Μέτρηση αντιολισθηρότητας