ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό της NAMALAB Α.Ε., αποτελείται από έμπειρους
Μηχανικούς, Γεωλόγους και Εργαστηριακούς επιστήμονες.

Η άρτια κατάρτιση και η πολυετής εμπειρία του προσωπικού σε συνδυασμό με τον
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό εγγυώνται την
ορθή, ποιοτική, εμπρόθεσμη και οικονομική εκτέλεση των δοκιμών.

Το βασικό προσωπικό της εταιρείας αποτελούν τα ακόλουθα άτομα:

Namalab Νίκος Σιδέρης

Νίκος Σιδέρης

Γεωλόγος

Διευθύνων Σύμβουλος

Namalab Χρήστος Στρατάκος

Χρήστος Στρατάκος

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Τεχνικός Διευθυντής

Namalab Ανδριανή Κουκιάσα

Ανδριανή Κουκιάσα

Γεωλόγος

Namalab Βασίλης Μπουκουβάλας

Βασίλης Μπουκουβάλας

Μαθηματικός

Υπεύθυνος Ποιότητας

Με την εταιρεία συνεργάζονται επίσης οι:

Γιώργος Ροΐδης, Γεωλόγος

Ιουστίνη Λιακοπούλου, Γεωλόγος, MSc

Γιώργος Παπανικολάου, Γεωλόγος

Κωνσταντίνος Γιαννούκος, Γεωλόγος

Γιάννης Πολίτης, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας ΤΕ

Νίκος Πανταζόπουλος, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας ΤΕ