ΕΡΓΑ

Η ΝΑMALAB Α.Ε. συμμετέχει ενεργά σε μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

συμβάλλοντας στον σχεδιασμό, στη μελέτη και στον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής.


Επίσης, συνεργάζεται με παραγωγούς δομικών υλικών στον τομέα του εργαστηριακού ελέγχου των πρώτων υλών
και του τελικού παραγόμενου προϊόντος (αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, κονιάματα, ασφαλτικά κλπ.)

 

Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού, καθώς και τα πέραν των 500 ολοκληρωμένων έργων στον μικρό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας, αποδεικνύουν την ικανότητα και αποτελεσματικότητά της εταιρίας.

Εργαστηριακές δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής

 

Το εργαστήριο της NAMALAB Α.Ε. έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την εκτέλεση δοκιμών γεωτεχνικής μηχανικής για περισσότερα από 60 έργα. Σε όλες τις περιπτώσεις η εκτέλεση και παράδοση των αποτελεσμάτων έγινε εντός των χρονικών ορίων που τέθηκαν από τους πελάτες μας.

 

Τα κυριότερα έργα που έχουν εκτελεσθεί είναι:

 • Αντιμετώπιση κατολισθήσεων σε Επ. Δρόμους της Εύβοιας (3 θέσεις)

 • Ολοκλήρωση μελέτης Λ. Κύμης στο τμήμα Αττική Οδός - Α/Κ Ε.Ο. Νο1

 • Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ

 • Μελέτη διαχείρισης αποβλήτων εξόρυξης νικελιούχων κοιτασμάτων ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ

 • Κατασκευή νέας δεξαμενής Τ-60 στην ΑVIN, Διυλιστήρια Κορίνθου

 • Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη περιοχής εγκαταστάσεων νέων δεξαμενών της MOTOR OIL HELLAS

 • Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και ΕΕΛ των Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής, Ν. Σκιώνης και Παλιουρίου του Δήμου Παλλήνης

 • Γεωτεχνικές μελέτες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών σε επιλεγμένες θέσεις του Ν. Μεσσηνίας (Α’ & Β’ Φάση)

 • Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης οδικού άξονα "Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο" στο τμήμα "Μπράλλος – Άμφισσα"

 • Νέα Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.)

 • Ανέγερση Γυμνασίου – Λυκείου Ατσιπόπουλου Ρεθύμνου

 • Γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή Φ/Β πάρκου στο ορυχείο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε.

 • Γεωτεχνική έρευνα στο φράγμα Στράτου

 • Γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή Φ/Β πάρκων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα

 • Γεωτεχνική έρευνα για την κατασκευή Φ/Β πάρκων στις ΒΙΠΕ Δράμας, Έδεσσας, Νάουσας, Φλώρινας και Καρδίτσας

 • Ύδρευση – αποχέτευση και μεταφορά λυμάτων οικισμού Γαλησσά

 • Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Γαζίου

 • Νέα Σιδ/κή Γραμμή σύνδεσης λιμένα Ν. Ικονίου με σιδηροδρομικό δίκτυο

 • Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για τη μελέτη νέας χάραξης της 6ης Ε.Ο. στο τμήμα Αεροδρόμιο – Κεραμωτή

 • Εγνατία Οδός ΑΕ – Τμήμα Δράμα - Καβαλά

 • Αποστράγγιση του Αν. Τμήματος πόλης Κορωπίου

 • Περιφερειακή οδός πόλης Λευκάδας

 • Επέκταση ΕΕΛ Φηρών

 • Μελέτη αποχέτευσης και κατασκευής μικροσηράγγων Καπανδριτίου

 • TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) -GREECE EAST Ch. 120+000 - Ch. 220+000

Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου

 

Το εργαστήριο της NAMALAB Α.Ε. έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την εκτέλεση επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών για τον ποιοτικό έλεγχο αδρανών υλικών, σκυροδεμάτων και ασφαλτικών σκυροδεμάτων.

Η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί με λατομικές επιχειρήσεις και παρασκευαστήρια σκυροδέματος, για τον έλεγχο των προϊόντων εξόρυξης (αδειοδότηση, πιστοποίηση και σήμανση CE) και των υλικών παρασκευής σκυροδεμάτων.

Έχουμε σχεδιάσει και εκτελέσει μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος και εκτοξευόμενου σκυροδέματος, καθώς επίσης και μελέτες σύνθεσης ειδικών απαιτήσεων και μελέτες σύνθεσης ασφαλτικών σκυροδεμάτων.

 

Ενδεικτικά έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι μελέτες σύνθεσης της εταιρείας μας είναι:

 • Αεροδρόμιο Σαντορίνης

 • Σύνδεση λιμένα Νέου Ικονίου

 • Φράγμα Νεστορίου Καστοριάς

 • Ιόνια Οδός

 • Νέος λιμένας Πατρών

 • Εγνατία Οδός, Τμήμα Φλώρινα - Νίκη

 • Ολύμπια Οδός

 • ΠΑΘΕ

 • Αποχέτευση Αγγελοκάστρου

Η NAMALAB Α.Ε. έχει εκτελέσει δοκιμές ποιοτικού ελέγχου υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με μη καταστροφικές μεθόδους (κρουσίμετρο, υπέρηχοι, προσδιορισμός οπλισμού με ηλεκτρομαγνητική μέθοδο) και με πυρηνοληψία.

 

Στον τομέα των κονιαμάτων και ενεμάτων, η εταιρεία μας έχει εμπειρία τόσο στη μελέτη σύνθεσης, όσο και στον ποιοτικό έλεγχο στη φάση κατασκευής.

Ενδεικτικά έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης διατηρητέων κτιρίων, στα οποία ενεπλάκη η NAMALAB Α.Ε. είναι:

 • Βελτίωση κτιριακών υποδομών Κολλεγίου Χίου

 • Στερέωση & αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα Λουτρακίου

 • Συντήρηση & αποκατάσταση Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Ραφήνας

 • Στερέωση & αποκατάσταση αμυντικού τείχους στο παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

 • Συντήρηση & αποκατάσταση κάστρου Βατικών

Το εργαστήριό μας έχει παράσχει τις υπηρεσίες του για τον ποιοτικό έλεγχο χωματουργικών, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών και των υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Εκτελούνται τόσο εργαστηριακές όσο και επιτόπου δοκιμές σχετικά με την καταλληλότητα των υλικών, τον τρόπο χειρισμού τους (εξόρυξη, θραύση κλπ.), τη μεθοδολογία εφαρμογής τους και την ποιότητα τελικής κατασκευής (σύσταση, συμπύκωση, περατότητα κλπ.).

Εκτός των συνήθων αδρανών υλικών έχουν εξετασθεί οι ιδιότητες βιομηχανικής σκωρίας, σταθεροποιημένου ΚΘΑ, σταθεροποιημένου εδαφικού υλικού, ειδικού τσιμεντοκονιάματος Ferrocement κλπ.

Το εργαστήριό μας έχει συντάξει Inpection Test Plans, Προγράμματα Ποιότητας Έργου και Προγράμμάτα Ποιοτικού Ελέγχου.

Ενδεικτικά έργα:

 • Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

 • Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς

 • Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου

 • Αποχετευτικό δίκτυο οικισμών Αμαρύνθου & Γυμνού