ΕΡΓΑ

Η ΝΑMALAB Α.Ε. συμμετέχει ενεργά σε μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

συμβάλλοντας στον σχεδιασμό, στη μελέτη και στον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής.


Επίσης, συνεργάζεται με παραγωγούς δομικών υλικών στον τομέα του εργαστηριακού ελέγχου των πρώτων υλών
και του τελικού παραγόμενου προϊόντος (αδρανή υλικά, σκυρόδεμα, κονιάματα, ασφαλτικά κλπ.)

 

Η πολυετής εμπειρία του προσωπικού, καθώς και τα πέραν των 500 ολοκληρωμένων έργων στον μικρό χρόνο δραστηριοποίησης της εταιρείας, αποδεικνύουν την ικανότητα και αποτελεσματικότητά της εταιρίας.

Εργαστηριακές δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

SERVICES // 03

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Δοκιμές ποιοτικού ελέγχου

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

SERVICES // 04

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

​Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.