ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δοκιμές σκυροδέματος, ασφαλτικών, γεωτεχνικές έρευνες, γεωτρήσεις

ΠΕΔΙΟ

Επιτόπου δοκιμές

 • εδαφομηχανικής 

 • βραχομηχανικής

 • σκυροδέματος

 • ασφαλτικών

 

Γεωτεχνικές έρευνες

 • δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

 • ερευνητικά φρέατα

 • πενετρομετρήσεις

Επιθεωρήσεις τεχνικών έργων

 • ασφαλτοτάπητες οδών

 • ασφαλτοτάπητες αεροδρομίων

 • δομικές κατασκευές

 

Οργανομετρήσεις

Δοκιμές εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών, σκυροδέματος, ασφαλτικών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δοκιμές 

 • εδαφομηχανικής

 • βραχομηχανικής

 • αδρανών υλικών

 • σκυροδέματος

 • ασφαλτικών

Λειτουργεί υπό την εποπτεία (άδεια) του ΥΠΥΜΕΔΙ / ΚΕΔΕ και είναι διαπιστευμένο από την ΕΣΥΔ Α.Ε.

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωτεχνικές, μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες

 • Γεωλογικές-Υδρογεωλογικές-Γεωφυσικές

 • Γεωτεχνικές-Εδαφοστατικές

 • Γεωπεριβαλλοντικές

Σύμβουλοι Ποιότητας