ΕΡΓΑ

NAMALAB Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
NAMALAB Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος
Ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής
Δοκιμές γεωτεχνικής μηχανικής

Γυμνάσιο-Λύκειο Ατσιποπούλου Ρέθυμνο

NAMALAB Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
NAMALAB Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

1/28