...ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Η NAMALAB A.E.  είναι τεχνική εταιρία εργαστηρίου
γεωτεχνικής μηχανικής, δομικών υλικών και ποιοτικού ελέγχου

που αναλαμβάνει γεωτεχνικές, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες  και ποιοτικό έλεγχο κατασκευών.

Έδαφος, βράχος, σκυρόδεμα, ασφαλτικά
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Κέντρο πολιτισμού σταύρος νιάρχος
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Γεωτεχνικές μελέτες
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Γεωτεχνικές μελέτες
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB